Slovensko prosvetno društvo BOROVLJE
Slowenischer Kulturverein BOROVLJE

     
 
Slike Fotogalerie
 
     
 

Koncert / Konzert
Petje pod lipo / Singen unter der Linde

Pri Podnarju
Beim Bodenbauer


08.07.2018 17.00 Uhr

 
 
     
 

75 opbletnica obglavljenih selskih žrtev 29.4. 2018

 
 
     
 

Benefični koncert za Madagasko/Benefitzkonzert für Madagaskar 19.4.2018

Komorni zbor Borovlje, otroški vrtec in varstvo Jaz in Ti/Du und ich iz Borovelj/Ferlach, zbor višje šole za gospodarske poklice Šent Jakob/St. Jakob, Vrtačaklong Slovenji Plajberk/Windisch Bleiberg Mešani zbor sele/Zell
.

 
 
     
 

Izlet sosednjih društev/Ausflug der Nachbarvereine: Borovlje, Šent Janž. Sveče. Bilčovs, Kotmara vas v Muzej SMO v Špetru! 
 
     
 

Nastop 13.4. 2018
ter seminar na Otočcu 14.4.2018

Nastop Komornega zbora SPD Borovlje v Šmarjeti/Dolenjsko v
Cerkvi karmeljske matere božje v Slapih
v petek, 13. aprila/malega travna  2018,
 druženje ter pevski seminar na Otočcu!

 
 
     
 

Poj z menoj 8.4. 2018

 
 
     
 

Pričevanja 23. 3.2018 Cingelc:

Romana Verdel, Tschertou  Zali , Maria Ogris, moderator Franc Wakounig

 
 
     
     
 

Koncert ob 20-letnici
Jubiläumskonzert 20 Jahre

Komorni zbor / Kammerchor »SPD Borovlje«

 
 
     
 

Koncert / Konzert
Petje pod lipo / Singen unter der Linde

Pri Podnarju
Beim Bodenbauer


09.07.2017 17.00 Uhr

 
 
 

Popoldan domace pesmi / Geselliger Nachmittag
Poj zmenoj / Sing mit mir

April 2017

 
 
 

14. EU Kirchtag am alten Loibl/Semenj na starem Ljubelju 20.8. 2016

Komorni zbor SPD Borovlje  pod vodstvom mag. Romana Verdela je sodeloval pri bogoslužju in uradni otvoritvi  EU semenja  2016
Semenj sta otvorilla  župan iz Borovelj gospod Ingo Appe in župan Tržiča mag. Borut Sajovic
Navzoč je bil tokrat tudi deželni glavar Koroške gospod Peter Kaiser!

Für die musikalische Untermalung der Andacht  und der offiziellen Eröffnung des 14. EU Kirchtages sorgte der Komorni zbor/Kammerchor SPD Borovlje unter der Leitung von Mag. Roman Verdel.
Die offizielle Eröffnung erfolgte durch die beiden Bürgermeister; aus Ferlach Ingo Appe, aus Tržič Mag. Borut Sajovic.

Heuer war auch  der Landeshauptmann von Kärnten Herr Peter Kaiser anwesend.
 
 
 

Melodije sonca in morja
Melodien der Sonne und des Meeres 19.08.2016!

Ob dobrem vzdušju z mnogimi obiskovalci je potekal koncert  Melodije sonca in morja na dvorišču kulturnega doma pri Cingelci  ob petju Komornega zbora SPD Borovlje, ob melodijah
tamburašev „Stara Banda“ ter ob izvrstnih glasovih pevcev Klape „Mali grad“.
Ob zvokih Tria Drava je veselica trajala dolgo v noč

In guter Atmosphäre und mit vielen Besuchern verlief das Konzert Melodije sonca in morja/ Melodien der Sonne und des Meeres im Hof des Kulturvereines SPD Borovlje beim Cigelc. Für gute Stimmung sorgten der Komorni zbor/Kammerchor SPD Borovlje, die Tamburizza Gruppe „Stara banda“ und  die
Klapa „Stari grad“ aus Slowenien.
Mit dem Trio Drava feierte man noch bis in die Nacht hinein.

 
 
 

10. PETJE POD LIPO
v spomin Mirku Lausseggerju/ im Gedenken an Gottfried Laussegger!

kdaj/wann: v nedeljo, 10. julija 2016 ob 17. uri
kje/wo: v Podnu pri Podnarju

Prireditelja/ Veranstalter: SPD „Borovlje“ in SPD „Vrtača“
Sodelujoč/Mitwirkende: Komorni  zbor SPD „Borovlje“(vodi/Leitung Roman Verdel), LAWA (vodi/Leitung Kristijan Laussegger), Moški zbor (vod/iLeitung Folti Waldhauser), Ženski zbor (vodi/Leitung Veronika Krachler-Laussegger) in Otroški zbor iz Slovenjega Plajberka (vodi/Leitung Andreja Wieser), LAWA (vodi/Leitung Veronika Krachler-laussegger), Moški zbor SPD „Bilka“ iz Bilčovsa (vodi/Leitung Marjan Gasser) in Zbor Kluba slovenskih študentk in študentov / KSŠŠG v Gradcu (vodi/Leitung Kristijan Laussegger).

Slovenski prosvetni društvi „Borovlje“ in   „Vrtača“ prirejata vsakoletno Petje pod lipo v spomin na Mirka Lausseggerja, učitelja na Slovenski gimnaziji v Celovcu, komunalnega politika, zborovodjo in organista, skratka vsestransko dejavnega človeka, ki je vse prerano umrl   januarja 2007 v 54tem letu starosti.

Im Gedenken an Mirko/Gottfried Laussegger gab es   heuer schon zum zehnten Mal das Konzert unter Linde.

 
 
 

Nastop v gradu Bogenšperk/ Auftritt im Schloß Bogenšperk(SLO)

Janez Vajkard Valvasor, znameniti raziskovalec in polihistor  je na tem gradu preživel dvajset let svojega življenja (1672 – 1692).
Tako je že leta 1689 v svoji knjigi Slava vojvodine Kranjske grad Bogenšperk opisal. Danes je muzej

Janez Vajkard Valvasor, der durch das Werk »Die Ehre des Herzogtums Krain« berühmt wurde, lebte in diesem Schloß zwanzig Jahre- Heute ist es ein Museum.

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
predsednik/ Obmann SPD "Borovlje" Mag. Roman Verdel